• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Algemeen
Recreatiecentrum de Boshoek (Kamer van Koophandel 09033874), hierna te noemen de Boshoek, verleent u hierbij toegang tot de websites van de Boshoek en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De Boshoek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
De Boshoek spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Boshoek.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Boshoek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Boshoek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Disclaimer over prijzen
De supermarkt van het park hanteert op de website de geldende (advies) prijzen. De prijs van een artikel kan afwijken van de prijs die uiteindelijk op uw bon berekend wordt. Dit als gevolg van lokale prijsafwijking, een tussentijdse prijswijziging of typefouten. Versartikelen worden afgewogen wat een gevolg kan hebben op de berekende prijs. De geldende prijs is de prijs die geldt op de dag van bezorging, niet de prijs die geldt op de dag dat u bestelt. In geval van typefouten gelden de werkelijke prijzen en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven prijzen.